Dekanlarımız

Fakültemiz Kısa Tarihçesi

Fakültemizin temelini oluşturan “Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu” 9 Eylül 1944 tarihinde İzmir’de kurulmuştur.

Kuruluş sonrası 12 öğretim üyesi 392 öğrenci ile öğretime başlayan okul, 8 Haziran 1959 tarihinde kabul edilen 7334 Sayılı Kanunla “İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi” haline getirilmiş ve öğretim süresi 3 yıldan 4 yıla çıkartılmıştır.

Artan öğrenci sayısı ve bina yetersizliği nedeni ile Akademi 1966-1967 öğretim yılına bugünkü Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük binasında başlamış ve öğretim üyesi kadrosu genişletilmiştir.

Yüksek öğrenimde uluslararası gelişmeler gözönünde tutularak 8 Mayıs 1969 yılında Akademi 1170 Sayılı Kanunla Ege Üniversitesine bağlanarak “İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi” adını almıştır.

İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi 1 Mart 1978 tarihinde İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi olarak iki fakülteye ayrılarak aynı binada eğitimlerini sürdürmüştür. Aynı zamanda Aydın Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Pazarlama Reklamcılık Yüksekokulu ve Manisa Maliye Muhasebe Yüksekokulu, İşletme Fakültesine, Buca Maliye Meslek Yüksekokulu ise İktisat Fakültesine bağlanmıştır.

20 Temmuz 1982’de Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile iki fakülte (İktisat ve İşletme) birleştirilerek “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” adı altında Dokuz Eylül Üniversitesi ‘ne bağlanmıştır.

Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile:

  • Muğla İşletmecilik Yüksekokulu
  • Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve
  • Manisa Maliye Muhasebe Yüksekokulu

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı Yüksekokullar olarak 20 Temmuz 1982 tarihinden itibaren öğretimlerini sürdürmüşlerdir. Ancak Manisa Maliye Muhasebe Yüksekokulu 18.6.1989 tarihinde 3389 Sayılı Kanunla Fakültemize bağlı Yüksekokul statüsünden çıkarılarak Dokuz Eylül Üniversitesi Manisa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak ayrılmıştır.

1992 yılı sonuna kadar fakültemize bağlı Yüksekokullar olarak eğitim-öğretim sürdüren Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Adnan Menderes Üniversitesine; Muğla İşletmecilik Yüksekokulu, Muğla Üniversitesine bağlanarak 1.1.1993 tarihinden itibaren fakültemizden ayrılmışlardır.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1.10.1984 tarihinde bu günkü binalarına (Buca) taşınmış ve 1993-1994 Öğretim yılı başında, (İngilizce) İşletme, (İngilizce) İktisat ve (İngilizce) Uluslararası İlişkiler Bölümlerini, D.E.Ü.’ne bağlı olarak yeni kurulan İşletme Fakültesine devretmiştir.

Fakültemiz bugün 131 öğretim üyesi ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Yönetim Bilişim Sistemleri olmak üzere 7 bölümde, sayıları 11 bin’in üzerinde öğrenciye örgün ve ikinci öğretimde eğitim vermektedir. 2015 yılında 1442 mezun vermiş olan Fakültemiz çok sayıda önemli ismi yetiştirmiştir. Fakültemiz bugüne kadar 60 binin üzerinde mezun vermiştir.

DEKANLARIMIZ

dekan_huseyin_avni_egeli dekan-pinar_ozer 16-Ocal_Usta
Prof. Dr. Hüseyin Avni EGELİ

D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dekanı 06.03.2020 – Halen Devam Ediyor
D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dekan V.
04.04.2019 – 06.03.2020
Prof. Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dekanı 19.10.2015 – Temmuz 2016
D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dekan V. Temmuz 2016 – 01.10.2017
Prof. Dr. Öcal USTA
D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dekanı 22.05.2009 – 19.10.2015
 
15-Senay_Ucdogruk 14-Alp_Timur 13-Hulisi_Demir
Prof. Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dekanı 07.04.2003 – 09-05-2009
Prof. Dr. Alp TİMUR
D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dekanı 26.10.1996 – 18.11.2002
Prof. Dr. Hulisi DEMİR
D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dekanı 01.08.1990 – 04.08.1996
 
12-Atilla_Sezgin 11-M_Ali_Goktas 10-Ilter_Akat
Prof. Dr. Atilla SEZGİN D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dekanı 05.05.1986 – 11.06.1990 Prof. Dr. M. Ali GÖKTAŞ D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dekanı 01.08.1983 – 04.05.1986 Prof. Dr. İlter AKAT E.Ü. İşl. Fak. Dekanı 03.11.1980 – 01.08.1982
 
09-Fikret_Sonmez 08-Ozcan_Ozal 07-M-Cengiz_Pinar
Prof. Dr. Fikret SÖNMEZ
E.Ü. İkt. Fak. Dekanı 01.03.1978 – 30.03.1982
Prof. Dr. Özcan ÖZAL
E.Ü. İ.T.B.F. Dekanı E.Ü. İşl. Fak. Dekanı 27.09.1977 – 03.11.1980
Prof. Dr. M. Cengiz PINAR
E.Ü. İ.T.B.F. Dekanı 23.05.1975 – 27.09.1977
 
06-Muhittin_Alam 05-Hasan_Olali 04-Huseyin_Timur
Prof. Dr. Muhittin ALAM
E.Ü. İ.T.B.F. Dekanı 05.07.1974 – 23.05.1975
Prof. Dr. Hasan OLALI
E.Ü. İ.T.B.F. Dekanı 14.05.1971 – 04.07.1974
Prof. Dr. Hüseyin TİMUR
E.Ü. İ.T.B.F. Dekanı 25.05.1970 – 14.05.1971
 
03-Sukru_F_Erlacin 02-Saffet_Irtenk 01-Hamdi_Karacivi
Prof. Dr. Şükrü F. ERLAÇİN
İ.İ.T.İ.A Reisi E.Ü. İ.T.B.F. Dekanı 01.10.1968 – 25.05.1970
Prof. Dr. Saffet İRTENK
Y.E.T.O. Müdürü İ.İ.T.İ.A Reisi 07.04.1951 – 01.10.1968
Hamdi KARAÇİVİ
Y.E.T.O. Müdürü 1944 – 1951