Yönetim Kurulu

 

Sezayi AltunSezayi ALTUN – Genel Başkan 

 1965 yılında Nevşehir’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden 1988 yılında mezun oldu.

Çalışma hayatına 1989 yılında Express Kargo da İzmir Bölge Hasarlı Kargolar Sorumlusu olarak başladı. 1990 yılında kısa dönem er olarak askerlik görevini tamamladı. 1991 Yılında Türkiye Diyanet Vakfı Vakıf Yayınları İşletmesine İzmir Bölge Temsilcisi olarak atandı. 1993 yılında İşletmenin görevlerini yürütmek üzere Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurulan DİVANTAŞ A.Ş.’de İzmir Bölge Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etti. 1996-97 yılları arasında İzmir Bölge Müdürü, 1997 yılında İstanbul’da Şirket Merkezinde Pazarlama ve Ticaret Müdürü olarak görev aldı. Türkiye Diyanet Vakfına ait şirketlerin 2001 yılında tasfiyesiz infisah yolu ile KOMAŞ A.Ş. ’de birleşti. KOMAŞ A.Ş. ’de Genel Müdür Yardımcısı pozisyonunda Ticaret Müdürü olarak 15 Aralık 2003 ile 31 Ekim 2019 tarihleri arasında görev yaptı. Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş (DEPARK) da  Ağustos-2018-Haziran 2021 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak hizmet verdi.

Ayrıca 2011 yılından itibaren Türkiye’nin Somali, Suriye ve Yurtiçindeki kamplara binlerce ton yardım malzemelerinin tedarik ve lojistik hizmetlerini organize etmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen hac organizasyonunda ihtiyaç duyulan malzemelerin yurt içinde ürettirilmesi, hac bavullarının yurt dışından tedarik edilmesi süreçlerini yönetti. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından  yurt dışında yürütülen kurban eti dağıtım organizasyonlarında gönüllü olarak, çeşitli ülkelerde görev aldı.  Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında yönetici ve üye olarak katkıda bulundu..

 

Sayim YorgunProf. Dr. Sayım Yorgun -Genel Başkan Yardımcısı

1963 yılında Elazığ'da Doğdu

Dokuz Eylül Üniversitesi İkitsadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden 1988 yılında mezun olan Sayım Yorgun, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bilim dalında “ Türkiye’de Sosyal Diyalog ve Çalışma Barışı” konulu tez ile Yüksek Lisansını, 1998 yılında aynı bilim dalında “Küreselleşme Sürecinde Sendikalar ve Türkiye” konulu tezi ile doktorasını tamamladı.

1999 yılında Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Haziran 2001-Eylül 2003 tarihleri arasında Amerika’da Department of Collective Bargaining, Labor Law and Labor History, New York State School of Industrial and Labor Relations, Cornell University, misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 20011 yılı yaz döneminde İngiltere’de Department of Management, Birkbeck University of London’da misafir araştırmacı olarak bulundu. Yayımlanmış altı kitap ve çok sayıda makalesi olan Yorgun,

13.11.2014 tarihinden itibaren İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde görev yapmaya başlamıştır.  Halen aynı fakültede Dekan olarak görev yapmaktadır.

İzimder Ankara'nın Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır İngilizce bilmektedir.

prof dr musa ekenProf. Dr. Musa EKEN – Genel Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Musa EKEN, 1964 Karaman doğumludur. İlkokulu Karaman’da, ortaokul ve lise eğitimini ise İvriz Öğretmen Lisesi’nde (Ereğli) tamamladı. 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde başladığı lisans öğrenimini 1986’da tamamladı. 1987 yılında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. 1995 yılında Sakarya Üniversitesi’ne geçiş yaptı. O tarihten beri Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde çalışmaktadır. Kamu yönetimi, yönetimde saydamlık, yerel yönetimler ve yerel kalkınma stratejileri başlıca çalışma alanlarıdır.

Mehmet Zulfi CamkurtMehmet Zülfi CAMKURT-Genel Sekreter 

Mehmet Zülfi CAMKURT, 1974 yılında Diyarbakır’ ın Dicle ilçesinde doğdu.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümden 1995 yılında mezun oldu. Selçuk Üniversitesinde Yönetim Organizasyon Bilim Dalında yüksek lisansını, 2008 yılında Milli Güvenlik Akademisini 64.Dönem mezunu olarak tamamladı.

2010 – 2012 yılları arasında Hatay ilinde Adli Yargı Bilirkişisi olarak görev yaptı. 2013 yılından itibaren Ankara ilinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile İş Mevzuatı uygulamaları alanlarında Adli Yargı Bilirkişiliği yapmaya devam etmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olup, aynı zamanda İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğiticisidir.

Çalışma hayatına Sosyal Sigortalar Kurumunda İcra Memuru olarak başlayan Mehmet Zülfi CAMKURT, 1997 – 1999 yıllarında SSK Diyarbakır Sigorta İl Müdürlüğünde İcra Memuru, 1999 – 2002 yıllarında SSK Genel Müdürlüğünde Sigorta Müfettiş Yardımcısı, 2002 – 2005 yıllarında SSK Başkanlığından Sigorta Müfettişi, 2005 – 2007 yıllarında SSK Başkanlığında Refakat Müfettişi, 2007 – 2008 yıllarında SGK Başkanlığında Refakat Müfettişi olarak çalışmıştır. 2009 yılında Başmüfettişliğe atanmıştır. 2009/Ocak – 2012/Temmuz yılları arasında 3,5 yıl süreyle Hatay Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde İl Müdürü (Kurucu İl Müdürü) görevini vekaleten yürüttü. 2012/Temmuz – 2014/Haziran ayları arasında SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında Ankara Grup Başkanlığı görevini yürüttü. 2014/Haziran ayından itibaren Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu Başkanlığında denetleme uzmanı olarak görevlendirildi. Halen bu görevi yürütmektedir.

SSK Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığında refakat müfettişi olarak görev yaptığı yıllarda, sektörel denetim rehberlerini (Özel Dershaneler, Sürücü Kursları, Futbol Kulüpleri, Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Yapan İşyerleri ve Fırın İşyerlerine yönelik sektörel Genel Denetim Rehberleri) ilk kez hazırladı.

Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları, Sosyal Güvenlik Denetmenleri, Müfettiş Yardımcılarının eğitimlerinde, Şef ve Memur adaylarının görevde yükselme sınavlarına hazırlanması eğitimlerinde, AB Projelerinde kursiyerlerin eğitimlerinde eğitici, Asgari İşçilik Uzlaşma Komisyonu, değişik Çalıştay ve Komisyonlarda başkan ve üye olarak görev aldı. İş ve sosyal güvenlik konularında çeşitli dergilerde çok sayıda makalesi yayınlanmıştır.

Kazim AdanirKazım ADANIR-Muhasip

1965 Yılında Rize'nin Çayeli ilçesinde doğdu.

1988 Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl Serbest Muhasebecilik, ardından da Türk Ticaret Bankası ve TBMM'de çalıştı. Son 14 yıldan bu yana ise TOKİ'de Uzman olarak çalışmaya devam etmektedir.

Kazım ADANIR evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

Celal BAYAT-Üye

1963 Yılında Çorum Alaca'da doğdu.

1986 Yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu.

Özel Sektörde Çeşitli birimlerde çalıştıktan sonra kendi Muhasebe şirketini Kurdu. Halen Çorum ve Alaca'da Serbest Muhasebeci ve Maki Müşavir olarak çalışmaktadır.

Celal BAYAT Evli ve iki çocuk sahibidir. İngilizce bilmektedir.

Seref DemirelŞeref Demirel- Üye

03.09.1962 tarihinde Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. 1981 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Maliye bölümünde başladığı öğrenimini 1985 yılında bitirdi. 1986 yılında Maliye Bakanlığında göreve başladı. İstanbul ve Aydın illerinde Vergi Müfettişi olarak görev yaptı. 2012 yılında emekliye ayrıldı. 2012-2022 yılları arasında denetim firmalarında çalıştı. 2023 Mayıs ayından itibaren Ankara'da ikamet etmeye başladı. SMMM ruhsatı ve Bağımsız Denetçi belgesi bulunmaktadır.

Rüstem-Armut Üye