Başkanın Mesajı

Cumhuriyetin Yeni Yüzyılına  Yılına Girerken

İzmir Yüksek Ticaretliler Derneği

25 Kasım 1960 yılında kurulan 63. Yılını geride bırakan derneğimiz; Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına girdiği 2023 yılında değerli büyüklerimizin bize miras bıraktığı misyon ve vizyon doğrultusunda ülkemize, milletimize  mezunlarımıza ve mensuplarımıza verdiğimiz hizmetlerin çıtasını daha da yukarılara çıkarmak azim ve kararlılığındayız.

Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz ve kökleri 9 Eylül 1944 yılında kurulun  İzmir'in ilk yüksek öğretim kurumu:  kısa adı YETO olan "Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu"  12 ,öğretim üyesi ve 468 öğrenci ile başladığı yolculuğu Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve İşletme Fakültesi olarak  sürdürmektedir. Okulumuzun ilk mezunları arasında İsmet Sezgin gibi bir çok devlet adamı, Selçuk Yaşar gibi sanayiciler, bürokratlar,  tepe yöneticileri yetiştirmiştir.

Pandemi, savaş ve benzeri sebeplerle meydana gelen  ekonomik zorluklar geleceğe dair beklentilerde belirsizlikten kaynaklı  güven azalması toplumuzu derinden etkilemektedir.  Özellikle genç işsizliğin %22’ler seviyesine olması, çalışma yaşında olanların istihdama sınırlı ölçüde katılması,  ülkemizin en önemli beşeri sermayesi olan gençlerimizin yeterince değerlendirilememesi sonucunu doğurmaktadır.  Bugün ülkemizde 200’den fazla üniversite bu üniversitelerimiz bünyesinde ise  o günkü YETO öğrencisi sayısı kadar fakülte bulunmaktadır.  Üniversiteli genç issizler arasında İİBF, İşletme ve İktisat fakültesi mensupları çok önemli bir kitleyi oluşturmaktadır.  İhtiyaçtan fazla okul açılması mezunlarımızın   ya işsiz kalmasına yada asgari ücret düzeyinde işlerde çalışmaya mahkum bırakmaktadır.  Acilen geleceğimiz olan gençlerin eğitim ve öğrenim programlarının gözden geçirilerek yeniden planlanması gerekmektedir. 

Derneğimiz insan hakları evrensel ilkelerinin, düşünce, fikir, inanç ve girişim özgürlüklerinin, hukukun üstünlüğünün, demokratik, laik hukuk devletinin, katılımcı demokrasi anlayışının, sosyal devletin, piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarının ve sürdürülebilir çevre, insan ve vicdan dengesinin benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlamayı amaçlayan İzmir Düşünce Platformu topluğunun kuruluşuna öncülük etmiştir.  Her hafta önemli bir konuda alanında uzman Kişiler Zoom Üzerinden konferans vermekte ve bu konferanslar Youtube kanalımızda yayınlanarak farkındalık oluşturmaya çalışmaktadır.

Derneğimiz  ülkemize, devletimize, milletimize  mensuplarımıza hizmet etmek maksadı ile stratejik  düşünce kuruluşu oluşturmak  için çalışmalarını sürdürmektedir. 

Başta ülkemize olmak üzere,  okulumuz mezunlarına, mensuplarımıza hizmet etmek. değer katmak en temel motivasyonumuzdur.  Birlikte daha da güçlüyüz mottosu ile yol alan derneğimize güç vermeniz bizleri ziyadesi ile mutlu edecektir.

En kalbi duygularla, selam ve saygılar sunarım

Sezayi ALTUN

Yönetim Kurulu Başkanı